Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 21 και 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και η συμμετοχή ήταν μεγάλη!